Семейна осигуровка

Вашето семейство е осигурено при нас безплатно: 

  • Съпругът/гата, съотв. регистрираният партньор от същия пол, чийто доход не надхвърля месечно 385 евро или 450 евро (минимална заетост),
  • чието местоживеене е в страната,
  • който/която не извършва предимно самостоятелна дейност,
  • който/която не е осигурен/а в друга държавна каса
  • деца, ненавършили 18 год. възраст,
  • деца, ненавършили 23 год. възраст и неработещи,
  • деца до 25 г., ако отбиват служба във FSJ (Доброволна социална година), съотв. във FÖJ (Доброволна екологична година) или са в период на учение или професионално обучение.

Няма ограничение за възрастта на деца, които поради увреждания не са в състояние да осигуряват издръжката си и увреждането е било налично по времето, когато детето е било осигурено към семейството. Към децата се числят също и предимно издържани доведени или заварени деца и внуци, деца на партньора от същия пол, осиновени и приемни деца.

Свалете от интернет формуляра-заявление за семейна осигуровка тук.

Свалете от интернет формуляра /молба за семейна осигуровка тук: