Психотерапия

Депресии, безпричинна тъга, халюцинации или натрапчиви идеи или също така психични болести могат да доведат до болезнени нарушения в мисленето, изживяването, чувствата и действията. Но преди всичко те водят до страдание.

Ние Ви подпомагаме, като поемаме изцяло разходите за амбулаторно психотерапевтично лечение. Вие получавате Вашата психотерапия от квалифицирани договорни лекари или нелекари-психотерапевти.