Помощ в домакинството

Понякога и малкото домакинска работа не свършва от само себе си. Ние ще Ви помогнем!

По принцип  ние поемаме разноските за домашен помощник за Вас, ако

  • не сте в състояние да поддържате домакинството си поради заболяване,
  • във Вашето домакинство живее дете, което няма 12 г. или е с увреждане
    и се нуждае от обгрижване и
  • никое лице, живеещо в домакинството, не е в състояние да води домакинството.

Разноските се разплащат директно с организацията, която осигурява помощта в домакинството, или ние Ви ги заплащаме в съответния размер. Можем също така да възстановим част от разходите (пътни разходи и загуба на възнаграждение).

Моля, обърнете се към нас, за да изясним дали можем да поемем разходите по Вашата домакинска помощ.

Обадете ни се на безплатен обслужващ номер 0800 222 12 11 или ни изпратете E-Mail  на service@viactiv.de.