Обезщетение по болест

Вашата VIACTIV Ви изплаща обезщетение по болест, ако сте нетрудоспособен/а продължително време поради заболяване. По правило това е от седмата седмица след първото излизане в болнични. Обикновенно работодателят Ви изплаща заплатата до първитве шест седмици, ако сте нетрудоспособен/а поради заболяване.

Ако след това продължавате да сте в болнични, ние Ви изплащаме обезщетение по болест. Болничните са 70 % от последната Ви брутна работна заплата до лимита за изчисляване на размера, но не повече от 90 % от нетната заплата.

Освен това ние поемаме половината от вноските Ви за пенсионна осигуровка, осигуровка за безработица и за обгрижване от обезщетението по болест. И още нещо: докато получавате обезщетение по болест, Вие не плащате вноски за здравна осигуровка.

Нашият съвет към Вас – някои работодатели изплащат добавка към обезщетението и така изравняват разликата до нетната заплата. Попитайте Вашия работодател дали той също изплаща тази добавка.