Лекарства

Ако Вашият лекар Ви предпише лекарствено средство, поемано от Здравната каса, ние покриваме цялата негова стойност – с изключение на Вашите законови доплащания. Деца и юноши до 18 годишна възраст са освободени от законовите доплащания при ВКК vor Ort.                            

За някои лекарства са установени твърди цени. Ако цената на предписаните от Вашия лекар медикаменти е по-висока от установената, Вие заплащате разликата. Но почти винаги има решение без допълнително заплащане. Попитайте Вашия лекар.

Договори за отстъпка

Икономии, които са в полза на осигурените

От 2003 здравно-осигурителните каси могат да сключват договори за отстъпка с отделни производители на медикаменти. В тези договори здравната каса прави споразумение  с фармацевтичното предприятие за намаление на цената на нейните лекарства.

Вашата аптека е длъжна да Ви предложи най-напред медикаментите с отстъпка.

Важно: При всички случаи Вие получавате предписаното Ви от лекаря лекарство, само че от друг производител.

Ако Вашият лекар иска да Ви предпише някой определен медикамент (на определен производител) по медицински причини и без да се има предвид асортимента на аптекаря, той отбелязва това на рецептата. По правило аптеката разполага винаги с до четири медикамента с отстъпка. Ако по някакво изключение аптеката няма препарат с намаление, тя бързо ще Ви достави необходимото лекарство или ще Ви даде друг препарат.

С това се гарантира подсигуряването Ви с точното лекарство по всяко време.

Всички производители на медикаменти трябва да докажат качеството, действието и безопасността на лекарствата пред Федералния институт за лекарства и медицински

средства, за да получат разрешително в Германия. Следователно се гарантира, че всички лекарствени средства са с доказан висок стандарт на качество.

Още информация за медикаменти

Много пациенти и през ваканцията си се нуждаят от лекарства, попадащи под ударите на Закона за упойващите вещества. Принципно наличието на такива лекарства за лични нужди по време на пътуване е разрешено, в случай че са предписани от лекар.

Това е указание на Федералната служба по упойващите вещества на Федералната агенция по лекарствените средства и медицинските изделия (BfArM). При пътуване до 30 дни в зоната на Шенген трябва да се носи попълнено от лекаря удостоверение. Съответният формуляр може да се свали от www.bfarm.de.

Можете да запланувате необходимото Ви количество медикаменти?

При много аптечни експедитори можете да поръчвате лекарствата си изгодно и с доставка до дома. Качествен контрол от аптекари и компетентни специалисти гарантира сигурна и безпроблемна доставка на Вашите лекарства.

Практично: Вашият лекарствен паспорт

Така ще имате поглед върху всички лекарства, които употребявате. Можете да свалите лекарствения си паспорт на немски език тук.

БЛИЗО ДО ВАС: PDF . ФОРМАТ: 130 kB