Лечебни средства

Под лечебни средства се разбират услуги, които спомагат излекуването на болестта, облекчават оплакванията или предотвратяват прогресирането на болестта.

Ерготерапията може да помогне, когато поради болест има нарушение в движенията, сетивата, психиката и възприятията. При нея терапевтите прилагат техники с игри, сръчност, функционални и изобразителни техники. Но пациентите се подпомагат и с така наречените  упражнения с практическа насоченост – както например самостоятелно обличане и събличане или хранене с нож и вилица.

Към нея спадат например масажи, оздравителна гимнастика, инхалации, бани, както и охлаждащи и топлинни процедури.

Ако имате патологични изменения на стъпалата (синдром на диабетно стъпало) вследствие на захарен диабет, за Вас е подходяща подологичната терапия. Ако без тази терапия страдате от трайни поражения на стъпалата, например възпаления и неправилно зарастване на рани, трябва да помислите за мерки за грижи за стъпалата.

При гласовата терапия се регулират дишането, силата на звука, артикулацията и преглъщането. По този начин се подобрява или възстановява гласовата комуникативна способност. Говорната терапия подпомага артикулацията и скоростта на говора. Така може да се подобри или възстанови качеството на говора. При терапията за произношение се укрепва и възстановява говорният усет, а също така се изгражда и затвърждава звуковият език.