Болница

Трябва да постъпите в болница? VIACTIV поема следните Ви разноски: легло, храна, необходимото лечение, болнично обгрижване, снабдяване с всички нужни медикаменти, лечебни и помощни средства, както и всички необходими изследвания. Вашият принос се състои само от законовото доплащане в размер на 10 евро на ден (максимум 28 дни).

Ако при непредвиден престой в болница (например при спешен случай) е наложително директно да заплатите таксата, но не разполагате с пари в момента, Вашата VIACTIV ще Ви помогне. 

Защото на преден план при нас стои Вашето оздравяване, а не портфейлът!
Досега трябваше да заплащате законовата такса от 10 евро на ден директно в болницата. Това вече не е така – Вашата VIACTIV ще се погрижи директно за болничното доплащане. Едва след изписването Ви от болницата, ще Ви  помолим да възстановите  законовите доплащания.

  • Ние можем бързо и навременно да Ви дадем информация за Вашите болнични плащания.
  • При нас имате директен контакт със сътрудник и няма нужда да процедирате чрез трето лице. 
  • При подаването на заявление за освобождаване от доплащане по  чл. 62 SGB V не е необходимо да представяте квитанции за вече заплатени болнични доплащания, защото ние вече разполагаме с данните по тях.

И още нещо – ние спестяваме стопански разходи, тъй като отпадат преводите и разплащанията между нас и доставчика на услугите – така всички имат полза от това!